Ohar Legala — Begira - Ulma aktualitatea

Ohar Legala

1.- SARRERA.

Dokumentu honetan ULMA TALDEA, KOOP. Elkarteak Interneten duen WEB gune hau (aurrerantzean WEB) ERABILTZEKO BALDINTZA OROKORRAK ETA NABIGAZIOA ezartzen dira WEB honetara sartu ahal izateko, erabiltzaileek aurretik klausula multzo honetan agertzen diren baldintzak, ezaugarriak, jakinarazpenak, ohartarazpenak eta gainerako ohar legalak irakurri eta onartu beharko dute ezinbestez WEBera doan sar daiteke, eta ikusi ahal izateko ez da beharrezkoa aurretik inolako harpidetzarik edo erregistrorik egitea. Eskuragarri egon daitezkeen beste WEBGUNE batzuekin konexioak egitea eta erabiltzaileak horiek erabiltzeko modua erabilerako Baldintza Orokor hauen araberakoa izango da. Gauza bera gertatzen da web orri horiek eska ditzaketen baldintza espezifikoekin. Baimendutakoa ez den beste edozein erabilera debekatuta dago espresuki.

WEBGUNEAREN TITULARRA IDENTIFIKATZEKO DATUAK

 • Izen soziala: Grupo ULMA, S. Coop. (aurrerantzean, "ULMA")
 • Identifikazio fiskaleko zenbakia: F20544326
 • Merkataritzako datuak: Euskadiko Kooperatiben Erregistroan inskribatuta dago, 433. folioan, 2. idazpenean, 95.0.080 inskripzio-zenbakiarekin.
 • Sozietatearen helbidea: Garagaltza auzoa, 51. 22. atala, 20560 Oñati (Gipuzkoa).
 • Kontaktua: erabiltzaileak ULMArekin harremanetan jarri ahal izango dira grupoulma@ulma.com posta elektronikoaren bidez edo baldintza orokor hauetan adierazitako helbidera posta arruntaren bidez. 0034 943 25 03 00 telefonora ere dei dezake.

2.- ZERBITZUAK ESKAINTZEN DITUENAREN ESKUBIDEAK ETA BETEBEHARRAK.

 • Zerbitzuaren hornitzaile gisa, ULMA WEBean eskaintzen dituen zerbitzuak eman behar ditu, erabiltzailearekin gerta daitezkeen komunikazioen sekretua modu eragingarrian bermatu eta gerta daitezkeen erreklamazioie erantzuna eman. WEBak ez ditu jasotzen eta gordetzen bisitarien datu pertsonalak, hark bere borondatez eskaintzen ez baditu behintzat.
 • ULMAk bere gain hartuko du edozein unetan eta aurretik jakinarazi beharrik gabe, WEB orrian agertzen den informazioan edo haren aurkezpenean edo konfigurazioan aldaketak eta eguneratzeak egiteko eskubidea. Horren aurkakoa izan gabe, aldaketa horiek erabiltzaileei jakinarazten saiatuko da, zirkunstantziek hori ahalbidetzen badute behintzat.
 • WEB orrirako sarbidea eta bertan agertzen den informazioa erabiltzeko modua hori egiten duenaren erantzukizun soila izango da. ULMAk ez du erantzukizunik izango informaziorako sarbide edo erabilera horretatik eratorritako edozein ondorioren, kalteren edo galeren gainean, bere eskuduntzak zehatz-mehatz erabiliz bete behar dituen xedapen legalak aplikatzetik eratorritako jarduera horietan izan ezik.
 • ULMAk ez du bermatzen eskainitako informazioa edo zerbitzuak modu zuzenean edo zeharkakoan, aplikagarriak diren legeen arabera, eman beharrekoak diren edo sozietatearen eta erabiltzailearen artean adostutako hitzarmenean esplizituki zehaztuta geratzen diren berme horiek izan ezik.
 • ULMAk ez du bermatzen beste batzuek emandako edukia, ez eta emandako informazioaren egiazkotasuna, fidagarritasuna, zehaztasuna, aukera edo egokitasuna ere erabiltzaileek edo beste edozein pertsonak horri ematen dioten helbururako.

3.- ERABILTZAILEAREN ESKUBIDEAK ETA BETEBEHARRAK.

Edozein unetan, erabiltzaileak WEBean agertzen diren zerbitzuak legezko moduan erabili beharko ditu indarrean dagoen legeriak xedatutakoa betez, ULMAren jabetza intelektualeko eskubideak errespetatuz. Erabiltzaileak ez du ULMAk eskuragarri jartzen dizkion zerbitzuen bidez edukietan kalteak edo aldaketak eragin ditzakeen inolako ekintzarik egingo; horrez gain, ez du WEB orriaren zuzeneko funtzionamendua oztopatuko, ez du inolako arazo teknikorik sortuko, birus informatikoak izan ditzaketen elementuak ez ditu igorriko eta ez du WEBa nolabait erabat edo partzialki kaltetuko, interferituko edo etengo; horrez gain, ez du beste erabiltzaile batzuen posta elektronikoa interbenituko edo aldatuko.

4.- WEB ORRIAREN ETA HAREN ZERBITZUEN FUNTZIONAMENDUAGATIK BERMEAK ETA ERANTZUKIZUNAK BAZTERTZEA.

 • ULMAk ez du bermatzen WEB orri honen eta hark eskaintzen dituen zerbitzuen funtzionamenduaren eskuragarritasuna eta jarraipena. Horrela, WEBaren eta haren zerbitzuen funtzionamenduaren eskuragarritasun edo jarraipen gabeziagatik erator daitezkeen edozein motatako kalte eta galerengatik edozein erantzukizun mota baztertzen da. Edonola ere, ULMAk ahaleginik handienak egingo ditu WEBa etengabe eskuragarri izan ahal izateko.
 • ULMAk erabiltzaileentzat eskuragarri jartzen ditu datu pertsonalen pribatutasuna mantentzeko sistemak; horiek beste batzuei datuetarako sarbidea eragozten die. (Pribatutasun politika) .ULMAk erabiltzaileak emandako datu pertsonalen konfidentzialtasuna, eskuragarritasuna eta segurtasuna bermatzeko beharrezko segurtasun teknikoko eta antolaketa mailako neurri guztiak ezarri ditu. Horren inguruan, aipatutako sozietatea ezagutza hori gertatuz gero sor daitezkeen kalte eta galerengatik edozein erantzukizunetik salbuetsita geratuko da.
 • ULMAk arlo horretako segurtasuna bermatzeko beharrezko neurri guztiak ezarri dituen arren, ez du WEBaren edukietan birusik edo erabiltzailearen sistema informatikoan edo haren sistema informatikoan gordeta dauden dokumentu elektronikoetan eta fitxategietan (softwarean eta hardwarean) aldaketak eragin ditzakeen elementurik ez dagoenik kontrolatzen edo bermatzen.
 • ULMAk ez du bere gain hartuko edukietan egon daitezkeen birusek sistema informatikoan, dokumentu elektronikoetan, fitxategietan eta abarretan sortutako aldaketek eragindako edozein motatako kalte eta galerengatik inolako erantzukizunik.
 • ULMAk ez du bermatzen WEB orrira edo haren edukira sartzerakoan errorerik ez egotea; hori dela eta, erabiltzaileak ULMk libratu egingo du bertan nabigatzerakoan WEBak sor diezaiokeen edozein itxaropen faltsurekin, erabilerarekin edo fidagarritasunarekin lotura duen edozein erantzukizunetik.

5.- JABETZA INTELEKTUALA.

 • WEB orri honen eta bertan agertzen diren elementu ugarien gaineko jabetza intelektualeko eskubideak ULMAren jabetzakoak dira, edukiak hornitzeko dagokion kontratua izenpetu duten enpresa horien kasuan izan ezik. Eskubide horiek jabetza intelektualeko eta industrialeko nazio baitako eta nazioarteko arauek babesten dituzte. Edukiak errepoduzitzeko, banatzeko, jendeari jakinarazteko eta aldatzeko eskubideak esandako konpainiak baino ezin izango ditu baliatu.
 • WEB honen diseinua, irudiak, mapak, grafikoak, markak, errotuluak, en zeinu bereizgarriak edo logoak, frameak, bannerrak, softwarea eta bere kodeak, iturria eta objektua, etab. ULMAren titularitatepekoak dira; beraz, ULMA da horiek guztiak ustiatzeko eskubidea legez duen bakarra.
 • WEB orri honetara sartzen den erabiltzaileak ezin ditu aurretik aipatutako elementuak kopiatu, aldatu, banatu, transmititu, erreproduzitu, argitaratu, laga edo saldu, ez eta lortutako informaziotik eratorritako produktu edo zerbitzu berriak sortu ere.
 • Erabiltzaileak erabilera pertsonalerako eta ez komertzialerako edukiak ikustea eta kargatzea soilik izango du baimenduta. Gainera, hori ezingo die beste batzuei edo erakundeei hedatu.
 • Erabat debekatuta dago erabiltzaileak WEB orri hau nolabait aldatzea eta bertako edukietan inolako eraginik izatea (esteka edo linketan eta antzekoetan, esate baterako).
 • ULMAk zaindu egingo du WEB honetako edukiak pornografiko, xenofobo, baztertzaile, arrazista eta difamatzaileak izan ez daitezen eta biolentzia bultzatu ez dezaten. Era berean, erabiltzaileentzat kaltegarria izan daitekeen edozein gorabehera eragozten saiatuko da.

6.- ESTEKAK EDO LOTURAK.

Ezin izango da beste edozein WEBGUNEtatik atariarekin inolako loturarik ezarri ULMAk aurretik eta idatziz baimenik ematen ez badu. WEB orri honek ULMAk kudeatzen ez dituen beste atari edo WEB orri batzuetarako edukiak edo estekak balitu, sozietate honek atari edo WEB orri horien gainean inolako kontrolik ez duela jakinarazten du; horrez gain, ez da bertako edukien erantzulea izango. WEB orri honek izan ditzakeen estekak informazioko erreferentzia gisa soilik eskainiko dira; hori dela eta, ez da bertatik eskainitako edukien, jabeen, zerbitzuen edo produktuen gaineko inolako baloraziorik egingo.

Edonola ere, ULMAk ez du bere gain hartuko hirugarren horiek eskainitako zerbitzuei dagokien edozein erreklamazio edo eskaera.

7.- APLIKAGARRIA DEN LEGERIA ETA JURISDIKZIOA.

Erabilerarako eta nabigaziorako Baldintza Orokor hauek eta erabiltzailearen eta ULMAren artean egon daitekeen beste edozein harreman Espainiako legeen menpe egongo dira.

Baldintza Orokor hauetako eta nabigaziorako edukiarekin eta existentziarekin, edo erabiltzailearen eta ULMAren arteko harremanekin lotuta sor daitekeen edozein auzitarako, bi aldeak Bergarako (Gipuzkoa) Auzitegien eta Epaitegien jurisdikzioaren eta eskuduntzaren menpe egongo dira, dagokien beste edozein eskumen espresuki baztertuz.

|PRIBATUTASUN POLITIKA|

Datuak babesteari buruzko informazioa

Datuak Babesteko 2016/679 Europako Erregelamendua eta Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko 3/2018 Legea betez, Grupo ULMA, S. Coop. enpresak datuak babesteko gure politikaren berri ematen dizu.

Nor da zure datuen tratamenduaren arduraduna?

 • Izen soziala: Grupo ULMA, S. Coop. (hemendik aurrera, “ULMA”)
 • Identifikazio fiskaleko zenbakia: F20544326
 • Merkataritzako datuak: Euskadiko Kooperatiben Erregistroan inskribatuta dago, 433. folioan, 2. idazpenean, 95.0.080 inskripzio-zenbakiarekin.
 • Sozietatearen helbidea: Garagaltza auzoa, 51. 22. atala, 20560 Oñati. Espainia
 • Harremanetarako emaila: grupoulma@ulma.com,
 • Harremanetarako telefonoa: 0034 943 25 03 00.

Zertarako tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

Webgunearen harremanetarako kanalaren bidez jasotako kontsultei eta/edo eskaerei erantzutea, kudeatzea eta erantzutea.

Zein da zure datuen tratamendurako legitimazioa?

Zure kontsultari erantzuteko emandako datuak ULMAren interes legitimoaren arabera tratatuko dira, Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorraren 6.1.f) artikuluaren arabera

Nori komunikatuko dizkiogu zure datu pertsonalak?

Legez ezarritako betebeharrak betetzeko beharrezkoa den erakunde publiko edo pribatuei jakinarazi ahal izango zaizkie datuak, bai eta, hala badagokio, gure enpresa-taldeko beste enpresa batzuei eta ULMA, S. Coop. taldeko beste kooperatiba bazkide batzuei ere, barneko administrazio-helburuekin, gure talde-interes legitimoan oinarrituta.

Nazioarteko datu-transferentziarik egiten al da?

Ez da aurreikusten datu pertsonalen nazioarteko transferentziarik egitea.

Zenbat denboraz gordetzen ditugu zure datu pertsonalak?

Kontsultei eta/edo eskaerei buruzko informazioa aldizka ezabatuko da, eta, nolanahi ere, urtero berrikusi eta ezabatuko da.

Zein eskubide dituzu zure datu pertsonalen tratamenduari dagokionez?

Zure datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko eta eramateko, tratamendua mugatzeko eta aurka egiteko eskubideak erabil ditzakezu, bai eta zure datuen tratamendu automatizatuan soilik oinarritutako erabakien xede ez izateko eskubidea ere, hala dagokionean, grupoulma@ulma.com helbide elektronikoan eta Garagaltza auzoko 51 posta-helbidean. 22. atala, 20560 Oñati (Gipuzkoa). Beharrezkoa izango da zure NANaren kopia aurkeztea eta argi eta garbi adieraztea zein den erabili nahi duzun eskubidea. Zure eskubideak ez direla bete uste baduzu, Datuak Babesteko Espainiako Agentzian erreklamazioa aurkezteko eskubidea duzu.